Střední odborné učiliště – Liběchov / Vocational High School – Libechov

Střední odborné učiliště – Liběchov

Vocational High School – Libechov

Adresa / Address: Boží Voda 230, 277 21, Liběchov         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: TECHNIKA; BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA; ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBOLOV; ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY / TECHNOLOGY; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES; CUSTOMER SERVICES