Střední odborné učiliště – Praha / Vocational High School – Prague

Střední odborné učiliště – Praha

Vocational High School – Prague

Adresa / Address: Pod Klapicí 11, 153 00, Praha         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: TECHNIKA; ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBOLOV / TECHNOLOGY; AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES