Střední odborné učiliště služeb – Vodňany / Vocational High School of Services – Vodnany

Střední odborné učiliště služeb – Vodňany

Vocational High School of Services – Vodnany

Adresa / Address: Zeyerovy sady 43/II, 389 01, Vodňany         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: TECHNIKA; ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBOLOV; ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ / TECHNOLOGY; AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES; CUSTOMER SERVICES; PRODUCTION AND PROCESSING