Střední odborné učiliště – Uherský Brod / Vocational High School – Uhersky Brod

Střední odborné učiliště – Uherský Brod

Vocational High School – Uhersky Brod

Adresa / Address: Svat. Čecha 1110, 688 01, Uherský Brod         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBOLOV; BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ / AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; PRODUCTION AND PROCESSING