Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují / Technical High School, Vocational High School and Elementary School – Nove Mesto nad Metuji

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují

Technical High School, Vocational High School and Elementary School – Nove Mesto nad Metuji 

Adresa / Address: Československé armády 376, 549 01, Nové Město nad Metují         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: INFORMATIKA; UMĚNÍ; TECHNIKA; BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA; ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY; SOCIÁLNÍ SLUŽBY; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ; ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBOLOV / INFORMATICS; ARTS; TECHNOLOGY; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; CUSTOMER SERVICES; SOCIAL SERVICES; PRODUCTION AND PROCESSING; AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES