Střední škola André Citroëna – Boskovice / Andre Citroen High School – Boskovice

Střední škola André Citroëna – Boskovice

Andre Citroen High School – Boskovice

Adresa / Address: náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: INFORMATIKA; DOPRAVA; TECHNIKA; VEŘEJNÁ BEZPEČNOST A OCHRANA / INFORMATICS; TRANSPORT; TECHNOLOGY; PUBLIC SECURITY AND SAFETY