Střední škola designu a řemesel – Kladno / High School of Design and Crafts – Kladno

Střední škola designu a řemesel – Kladno

High School of Design and Crafts – Kladno

Adresa / Address: U Hvězdy 2279, 272 01, Kladno         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: UMĚNÍ; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ / ARTS; PRODUCTION AND PROCESSING