Střední škola gastronomická a hotelová – Praha / Gastronomic and Hotel High School – Prague

Střední škola gastronomická a hotelová – Praha

Gastronomic and Hotel High School – Prague

Adresa / Address: Vrbova 1233, 147 00, Praha         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ / CUSTOMER SERVICES; PRODUCTION AND PROCESSING