Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví – Bzenec / High School of Gastronomy, Hotel industry and Forestry – Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví – Bzenec

High School of Gastronomy, Hotel industry and Forestry – Bzenec 

Adresa / Address: náměstí Svobody 318, 696 81, Bzenec         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY; OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ; BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA; ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBOLOV; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ / CUSTOMER SERVICES; ENVIRONMENTAL PROTECTION; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES; PRODUCTION AND PROCESSING