Střední škola hotelová a služeb – Kroměříž / Secondary School of Hotel and Services – Kroměříž

Střední škola hotelová a služeb – Kroměříž 

Secondary School of Hotel and Services – Kroměříž 

Adresa / Address: Na Lindovce 1463/1, 767 01, Kroměříž         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA; ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ; ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBOLOV / BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; CUSTOMER SERVICES; PRODUCTION AND PROCESSING; AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES