Střední škola řemesel a Základní škola – Hořice / Craft High School and Elementary School – Hořice

Střední škola řemesel a Základní škola – Hořice

Craft High School and Elementary School – Hořice

Adresa / Address: Havlíčkova 54, 508 01, Hořice         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ; ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ; SOCIÁLNÍ SLUŽBY; ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBOLOV / PRODUCTION AND PROCESSING; ARCHITECTURE AND BUILDING CONSTRUCTION; SOCIAL SERVICES; AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES