Střední škola – Semily / High School – Semily

Střední škola – Semily

High School – Semily 

Adresa / Address: 28. října 607, 513 01, Semily         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: VEŘEJNÁ BEZPEČNOST A OCHRANA; SOCIÁLNÍ SLUŽBY; TECHNIKA; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ; ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ / PUBLIC SECURITY AND SAFETY; SOCIAL SERVICES; TECHNOLOGY; PRODUCTION AND PROCESSING; ARCHITECTURE AND BUILDING CONSTRUCTION