Střední škola sociální péče a služeb – Zábřeh /High School of Social care and Services – Zabreh

Střední škola sociální péče a služeb – Zábřeh

High School of Social care and Services – Zabreh

Adresa / Address: náměstí 8. května 2, 789 01, Zábřeh         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: SOCIÁLNÍ SLUŽBY; BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA; ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBOLOV; ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ; ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ / SOCIAL SERVICES; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES; CUSTOMER SERVICES; PRODUCTION AND PROCESSING; ARCHITECTURE AND BUILDING CONSTRUCTION