Střední škola technická a řemeslná – Nový Bydžov / Technical and Craft High School – Nový Bydžov

Střední škola technická a řemeslná – Nový Bydžov 

Technical and Craft High School – Nový Bydžov  

Adresa / Address: Dr. M. Tyrše 112, 504 01, Nový Bydžov         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: TECHNIKA; ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBOLOV; ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ; DOPRAVA / TECHNOLOGY; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; PRODUCTION AND PROCESSING