Střední škola – Trhové Sviny / High School – Trhove Sviny

Střední škola – Trhové Sviny

High School – Trhove Sviny

Adresa / Address: Školní 709, 374 01, Trhové Sviny         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY; ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ; ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ; ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBOLOV / TECHNOLOGY; CUSTOMER SERVICES; PRODUCTION AND PROCESSING; ARCHITECTURE AND BUILDING CONSTRUCTION; AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES