Střední škola – Vimperk / High school – Vimperk

Střední škola – Vimperk

High school – Vimperk

Adresa / Address: Nerudova 267, 385 01, Vimperk         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: TECHNIKA; BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA; ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY; ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ; ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBOLOV / TECHNOLOGY; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; CUSTOMER SERVICES; ARCHITECTURE AND BUILDING CONSTRUCTION; AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES