Střední škola zemědělská – Přerov / Agricultural High School – Prerov

Střední škola zemědělská – Přerov

Agricultural High School – Prerov 

Adresa / Address: Osmek 367/47, 750 02, Přerov         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBOLOV / AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES