Vzdělávací moduly: výhoda pro střední odborné školy i zaměstnavatele

CZ – Představte si školní vzdělávací program sestavený z kostek stavebnice, které škole umožní flexibilně reagovat na změny a žákům zajistí dobré uplatnění v oboru. Těmito kostkami jsou vzdělávací moduly. Jedná se o relativně samostatnou, ucelenou část studia, která má jasně definované cíle a lze ji včlenit do rozmanitých cest studia. Nechte se inspirovat materiály vzniklými v projektu Modernizace odborného vzdělávání. Moderní vzdělávání máte na dosah ruky.

EN – Imagine a school curriculum made of building blocks that will allow the school to respond with flexibly to change and provide students with good job opportunities. These blocks are educational modules. This concept is a relatively separate, comprehensive part of the educational process which has clearly defined goals and it could be incorporated into various study aspects. Get inspired by the materials created in the Modernization of Vocational Education Project. Modern education is at your doorstep.