Vocational High School of Light Industry, Ecology and Chemical Technologies – Yambol / Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии – Ямбол

Vocational High School of Light Industry, Ecology and Chemical Technologies – Yambol Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии – ЯмболAddress / Адрес: 8602, Yambol, 2 Milin Kamak Street / 8602, Ямбол, ул. ,,Милин...

Vocational High School of Agriculture and Food Technology – Shumen / Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – Шумен

Vocational High School of Agriculture and Food Technology – Shumen Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – ШуменAddress / Адрес: 9700, Shumen, 5 Simeon Veliki Blvd. / 9700, Шумен, бул. “Симеон Велики” №5        ...

Prof. Dr. Asen Zlatarov Vocational High School of Clothing, Nutrition and Chemical Technologies – Shumen / Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии “Проф. д-р Асен Златаров” – Шумен

Prof. Dr. Asen Zlatarov Vocational High School of Clothing, Nutrition and Chemical Technologies – Shumen Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии “Проф. д-р Асен Златаров” – ШуменAddress / Адрес: 9704, Shumen, Trakia...

Raina Knyaginya Vocational High School of Light Industry – Haskovo / Професионална гимназия по лека промишленост “Райна Княгиня” – Хасково

Raina Knyaginya Vocational High School of Light Industry – Haskovo  Професионална гимназия по лека промишленост “Райна Княгиня” – ХасковоAddress / Адрес: 6300 Haskovo, 79 Dobrudzha Street / 6300, Хасково, ул. “Добруджа” №79        ...